عشق های بی سر و صدا

اگر عاشقی همین جا بمون و از جات تکون نخور!این وبلاگ بوی عشق میدهد...

» پست ثابت :: ٢٩ فروردین ۱٤٠٠
» پست ثابت :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سوختم :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» امپراطور... :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» تموم شد! :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» وب جدید... :: ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» خدااااااااااااااااا.... :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» حرف هایت :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چرا؟ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» حماقت :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ارزش... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ...love... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» به سلامتی... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جای قلبم خالی... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پرواز... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» لبخند بارانی... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سنگ پشت... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خسته ام... :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کی؟؟؟؟ :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پدر... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بابایی... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تنهام... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» با کی؟؟؟ :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» از لاک پشتم کمتری؟؟؟؟؟؟ :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اشتباه گرفتم...این تو نیستی... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» رفتی... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من قبل از تو... :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چقدر خوبه... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» انصاف نیست... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» در قلب تو... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چه اجباری است؟؟؟؟ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوستت دارم هایش... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» قفس... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بیچاره دل است...عقل ندارد.... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تفاوت..... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هوایت... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» انتظار... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دیوانه ام میکند... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ارامش... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نخواهم مرد...فقط تو باشی. :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نخواهم مرد...فقط تو با :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ای کاش... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ای کاش... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من و تو... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کاش... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هیچ کس... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بی واژه... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بی واژه... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ببخش... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هیچکس... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوستت دارم... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عشق تو... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بودن و نبودن.... :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سلام...سلام :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کدومو نجات میدی؟ :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جای خالیت... :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مــــــادر... :: ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» متولد کدوم ماهی؟؟؟ :: ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» تولد تولد تولدت مبارک... :: ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» چند سال دیگر؟؟؟ :: ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
» حالشو ببرید... :: ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» فالگیر :: ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» دلتنگی معنی ندارد... :: ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» من اومدم!! :: ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» از تمام تو.... :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
» می نویسم.... :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
» تنهایم...تنها... :: ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» هنرمند من...!!!! :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» عشق یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» زندگی نخواهم کرد.... :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» نیا باران.... :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» بوی تو... :: ٩ اسفند ۱۳٩٢
» چشمانت.... :: ٩ اسفند ۱۳٩٢
» اهسته خواهم رفت... :: ٩ اسفند ۱۳٩٢
» در سکوت خود... :: ٢ اسفند ۱۳٩٢
» تنهایی یعنی!!!! :: ٢ اسفند ۱۳٩٢
» رفته ای.... :: ٢ اسفند ۱۳٩٢
» ......... :: ٢ اسفند ۱۳٩٢
» فقط تو... :: ۱ اسفند ۱۳٩٢
» مهم... :: ۱ اسفند ۱۳٩٢
» مجریامون!!!! :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» پیام من.... :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» ................... :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» خیلی سخته... :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» هنوز عاشقم!!!!! :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» ...................... :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» کدوممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» کدومش؟؟؟!!!! :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» دلم می خواد عاشقت باشم چون شبیه هیشکی نیستی.... :: ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» از زندگی ام پاکت نمی کنم! :: ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» تو را افرید.... :: ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» اه ه ه ه ه ه.... :: ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» خدا!!!! :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» دارم خفه میشم... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» جای خالی ات... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» دعا... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» بزرگ شدیم... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» دویده بودم به شوق اغوشت... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» ارزش بودنت... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» تبریک به دوستای عزیزم.... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» .......... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» مسافر.... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» جهنم... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» باران... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» دوستان گلم.... :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» این روز ها... :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» جمعه... :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» قلبم به احترام تو سکوت میکند گلم.... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» بی تو هیچم.... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» از عاشقی خسته ام... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» حیف.... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» من می مانم و تو... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» دلم را ببر... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» از عشق برایم نخوان... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» فقط عکس... :: ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» کلافه شده ام... :: ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» من امروز.... :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» قول داده اَم… :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» ٢۱ بهمن ۱۳٩٢ :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» برای یک... :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» .............. :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» این است...اوج تنهایی هایم... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» تاریکی شب... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» خوش به حال ادم.... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» هوایت را کرده دلم.... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» داستان سرطان یک دختر از زبان معشوقش ... :: ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» اهای!با توام! :: ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» هوای اغوشت... :: ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» گاهی اوقات باید رفت... :: ٩ بهمن ۱۳٩٢
» ادامس... :: ٦ بهمن ۱۳٩٢
» این اتش کبریت نمی خواهد!پا می خواهد! :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» کسی فهمید چرااااااااااا؟!!!!! :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» جدایی هرگز... :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» میز شطرنجی در میان نیست...! :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» پیام من برای دوستای عزیزم! :: ٢ بهمن ۱۳٩٢
» جدید ترین تست روانشناسی امریکا! :: ٢ بهمن ۱۳٩٢
» تست روانشناسی عجیب و جدید :: ۱ بهمن ۱۳٩٢
» 90 درصد درست در میاد! :: ۱ بهمن ۱۳٩٢
» موهات نشانگر شخصیتت! :: ۱ بهمن ۱۳٩٢
» ای کیوتو اندازه گیری کن! :: ۱ بهمن ۱۳٩٢
» بیاید بخندیم! :: ٢۳ دی ۱۳٩٢
» تتلو..... :: ٢٢ دی ۱۳٩٢
» این عادلانه نیست! :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» عقل و دل... :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» گذشت..... :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» اددددددددددددم.... :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» عادت کردی.... :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» فقط بخند! :: ۱۱ دی ۱۳٩٢
» Enter.... :: ۱٠ دی ۱۳٩٢
» خدا خودش هواتو داره! :: ۱٠ دی ۱۳٩٢
» بی کسی... :: ۱٠ دی ۱۳٩٢
» درد تنهایی... :: ٩ دی ۱۳٩٢
» نای اعتراض هم ندارم... :: ۸ دی ۱۳٩٢
» حس خوبیه... :: ۸ دی ۱۳٩٢
» دیگه بر نگرد! :: ٧ دی ۱۳٩٢
» توللللللللللللللللللدمه!!!! :: ۳ دی ۱۳٩٢
» تولد...تولد...! :: ۳ دی ۱۳٩٢
» عشق زیباست؟!!!!!!!!!!!!! :: ٢ دی ۱۳٩٢
» اشعار بسیار زیبای سهراب سپهری! :: ۱ دی ۱۳٩٢
» خسته............ :: ۱ دی ۱۳٩٢
» عخش من باب اسفنجی...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱ دی ۱۳٩٢
» هنگام جدایی... :: ۱ دی ۱۳٩٢
» من همانم... :: ۱ دی ۱۳٩٢
» سراغت را کی بگیرم؟! :: ۱ دی ۱۳٩٢