عشق یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عشق یعنی  smsplz.com 7 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3

عشق یعنی  smsplz.com 6 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3

 

 

 

 

 

عشق یعنی  smsplz.com 5 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3 عشق یعنی  smsplz.com 4 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3 عشق یعنی  smsplz.com 3 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3 عشق یعنی  smsplz.com 1 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3       عشق یعنی  smsplz.com 2 سری 123 تصاویر عاشقانه – بهمن ماه ۱۳۹۲ – سری ۳3   بچه ها از نظر شما عشق یعنی چی؟؟؟!!! خوشحالی یعنی چی؟؟؟؟!!!!  

 

/ 5 نظر / 23 بازدید
محمد

عشق یعنی یکی باشه که همه وجودت مال اون باشه اصلا تو و اون نداشته باشین . یه وجود تو دو جسم . هر چه گویم عشق را شرح و بیان ... چون به عشق آیم خجل گردم از آن !!

شیدا

خوشحالی یعنی عشقت کنارت باشه و همیشه حواسش بهت هست

شیدا

عشق یعنی جز اون کسی رو نبینی و همه ی دلت و هوش و حواست پی اون باشه.فقط و فقط اون

شیدا

یادم رفت بگم : عشق یعنی نزاره تنهایی با مشکلات رو به روشی.بگه بیا باهم نگران نباش درستش میکنیم.اونوقت به آدم آرامش و قوت قلب میده

فاطی(تینا)

خوشحالی یعنی کسی که دوسش داری کنارت باشه عشق یعنی با خوشحالی کنار کسی که دوسش داری باشی