دلم را ببر...

 

دلم را ، دلم را ، دلم را ببر

 

به هر جا که می خواهی ، آنجا ببر

 

 دلم را از این کوچه ی بی عبور

 

به آبی ترین شهرِ رویا ببر

 

 مگر آفتابی شود چشمهام

 

مرا آن سویِ آسمان ها ببر

 

 دلِ خانه زاد و غریبِ مرا

 

برایِ تماشایِ صحرا ببر

 

 کویرانه با خویشتن زیستم

 

نگاهِ مرا سمتِ دریا ببر

 

 گرفتارِ امروزِ مُردابی ام

 

شبانه مرا سویِ دریا ببر

 

 کجا می روی ، عشق ! بی من مرو

 

بمان با دلم یا دلم را ببر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید