قول داده اَم…

گاهـــی...

هَر اَز گاهـــی...

فانـــوس یادَت را...

میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم...

خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره

میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم

اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…

خیالَت راحَت !

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
احمد پایمرد

سلام پستهای قشنگی داری .منم میزبان عاشقها هستم سری بزن لطفاahmadsoheil.persianblog.ir

شیدا

لایک نه و لایییییییییییییییییییییییییییییییک