باران...

عکس های عاشقانه و رمانتیک بسیار زیبا (40)مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد

عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
شیدا

یعنی از ما بد بخت تر کیه؟