اهسته خواهم رفت...

آنقدر آهسته خواهم رفت
تا صدای گامهایم ,خواب شاپرک های قلب مهربانت را آشفته نسازد
آنقدر آهسته میروم , که گویی از ابتدا نیامده ام تا
غصه رفتنم تورا نیازارد
میدانی  حتی اگر نباشم
بازهم مثل هوا کنارت جاری هستم
دوستت دارم...

/ 2 نظر / 12 بازدید
شیدا

منم دوستت دارم گلم! البته هم تو رو هم یکی دیگه رو