تولد...تولد...!

 

Gifs Animés anges 109

حال کردین چه خود شیفته تشریف دارم!!

من کادو می خواما!

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
saba

عارفه میگم این A که گذاشتی عارفس دیگه؟؟؟؟؟؟!!![چشمک] اوووووووووووووف چند بار میگی تولدمه؟؟؟؟ [تعجب] به هرحااااال تولدت مبارک [ماچ] [قلب]

saba

پرسیدم که اون شخص A بفهمه با اونی با خودت نیستی[تایید]