هیچکس...

حسادت

خساست

اسمشو هرچی میخوای بذار

اما آغوش ♥تو♥...

وجودت...

دستات...

فقط مال منه...

فقط مال من...

هیچکس نمیتونه تورو از من بگیره...

هیچکس...
 اهای مخاطبی که مال همه هستی و میگی فقط مال منی!!!!

دیگه بهت اجازه نمیدم با زندگیم بازی کنی!!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید