درد تنهایی...

درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــد ن، مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید، شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی ...!

/ 5 نظر / 3 بازدید
عسل

متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوت بودن است.....! [افسوس][گل]

عسل

عزیزم ممنون که به وبلاگم سر زدی خوشحالم که مطالبمو دوست داری,وبلاگ شماام زیباست گلم و با احترام شما هم لینک شدی[قلب] ************** متن زیبایی هم بود[گل]

عسل

بـــی حـــس شـــده ام از درد! از بغـــــض! فقـــط گـــاهــــی ، خــــط اشـــکــــــی ... می ســـوزانـــد صـــــورتــــــم را !!! بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آرومـــــم ...! [ناراحت]

عسل

ترکــت مي کنم تا هر سـه راحت شویم من ، تـو ، رقـــيبم مـن از قيد تو او از قيد من و تـــــو از قید خیــانت !!!

عسل

همه چیز را فروختم جز ان صندلی که جای تو بود شاید .... ان روز که برگردی خسته باشی...!![نگران]