مــــــادر...

 

بزن کف قشنگه رو به افتخار همه ی مادرای فداکار و با محبت...

از جمله...

مامان خوشگل خودم که تمام زندگیمه...


 

مادری تمام وقت بودن، یکی از مشاغل با حقوق بالاست که حقوقش
عشقی خالص و ناب است

 

 

کیا یادشونه؟بچه های ده شصت این براشون خاطرست.
پشت دراننداختی ننه/باخوب وبدم ساختی ننه/
سرما بگیر تودامنت/قربون بوی پیرهنت/
واقعا که قربون بوی پیرهنت .

 

 

 

/ 2 نظر / 68 بازدید
شیدا

ههههههههه عوض اینکه بگه مامان جون اسکلللللللللللل

سجادیزدانی

وای به حال چند سال دیگه ... باز اینکه خیلی خوبه ... [قلب]