مسافر....

نه با خودت چتـــر داشتی

نه روزنـــامه

نه چمـــدان…

عـــاشقت شدم…

از کجا می فهمیدم مســـافری؟؟؟

عکس های عاشقانه و رمانتیک بسیار زیبا (40)

/ 4 نظر / 14 بازدید
ღ[̲̲̅̅A̲̲̅̅f̲̲̅̅a̲̲̅̅r̲̲̅̅i̲̲̅̅n̲̲̅̅

خیلی زیبا بود...

شیدا

عاشقت شدم... از کجا میفهمیدم مسافری؟

شیدا

چون گفتی گریه کردی گفتم ای خدااااااااا.همدردی کردم