تاریکی شب...

نسلی هستیم...

که روزهــا میخــوابیــم.. و شبــهـا بیـــــداریـــم !
چــون.. تــاریـکی شـــ ـــــــ ـب ، بـــرامــون...
قــابــل تحمـّـل تــر از “تـــاریــکی” روزهــامــونــه !
/ 0 نظر / 14 بازدید