از عاشقی خسته ام...

ازعاشقی خسته ام ‎
میخواهم معشوق باشم‎
میخواهم لذت ببرم
ازدستان لرزانش‎
نفس به شماره افتاده اش‎
چشمان به ستاره نشسته اش‎
طپشهای قلب بیقرارش‎
صورت گلگونش‎
وقتی که صدایش میکنم‎
واو عاشقانه اجابت میکند مرا‎
میخواهم معشوق باشم ‎
دیگرازعاشقی خسته ام

عکس های غمگین از لحظات تنهایی

/ 2 نظر / 10 بازدید
شیدا

از عاشقی خسته ام... عالیه

شیدا

به نظرم بهتریییییییییییییییییییین کاریه که میشه کرد