کی؟؟؟؟

چه مسخرست...زندگی؟امید؟؟؟

وقتی امیدی نباشه..زندگی معنا نداره...برای چی زندگی میکنیم؟

شما ها رو نمیگما...من ومثل منو میگم...

وقتی شونه های عشقمون جای اشکای یکی دیگست...وقتی ما رو نمی خواد...

اگه قرار بود یکی رو کپی پیست کنی کنار خودت تا همیشه داشته باشیش...حتی کپی شو!اون کیه؟

من که خودمو کپی میکنم!چون حالمو می فهمه...

/ 0 نظر / 6 بازدید