هیچ کس...

هرچه پیش آمد

هر اتفاقی افتاد

فراموش نـــــکــــــــن که

دوسـتـــــت داشته ام

که دوستت دارم

و هیچ کس

هیچ کجا

هیچ وقت

نمی تواند گرمایی را که ...

تو به لحظه هایم بخشیدی

تکرار کند .

/ 0 نظر / 15 بازدید