بزرگ شدیم...

19.jpg

 

 

همه چـــــــــــی داشت خوب پیش می رفت، تا اینکــــــه

بزرگـــــــــــ شـدیــــــم

/ 4 نظر / 10 بازدید
شیدا

_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶ ____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶ ____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶ ___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶ ___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶ ___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶ ___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶

شیدا

تا این که بزرگ شدیم و دیدیم همه چیز خوب پیش نمیرفته. دنیای ما زیادی کوچیک بود و بدیها رو نمیدیم .

شیدا

اره. کاش هیچ وقتی بزرگ نمیشدیم. هر چی بود از الان خیلی بهتر بود.خیلی

شیدا

همه هم دوسمون داشتن.اگرم نداشتن الکی میگفتن دوسمون دارن.دلمون اینجوری نمیشکست. وای نهههه؟.چقدردنیامون قشنگ تر بود...