اشتباه گرفتم...این تو نیستی...

چی شد؟

کم اوردی؟

مگه نگفتی به کسی جز من فکر نمیکنی؟

چی شد حرفات؟!نامه هات...دارمشون هنوز...میگفتی می خوای منو داشته باشی...

صمیمی تر از قبل...

گفتی بیشتر همو دوس داشته باشیم!

چی کار کردی؟

تو مگه همونی نیستی که میگفتی عزیزم من دوست دارم...حتی اگر این روز ها بی تفاوت از کنارت میگذرم...

شاید اشتباه گرفتمت؟نه....؟؟؟!!!!....

/ 0 نظر / 25 بازدید