پدر...

من یه دختر کوچولوی باباییم که این روزو با تمام عشقم به همه ی بابا های دنیا تبریک میگم............

 

.

/ 1 نظر / 21 بازدید
رهاراد

سكوت‏آب مى‏تواند خشكى ‏باشد و فرياد عطش: سكوت‏گندم مى‏تواند گرسنه‏گى ‏باشد و غريو پيروزمندانه‏ى قحط: همچنان كه ‏سكوت ‏آفتاب ظلمات ‏است ـ اما سكوت ‏آدمى فقدان‏ جهان ‏و خداست: غريو را تصوير كن!شاملو