عخش من باب اسفنجی...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خخخخخخخخ!

 


اخیییییییییییییییی!فک کنم همبرگر خرچنگی دیده!!!!!!!!!

ای جووووووووووووووووووووونم!

عسیییییییییییییییییییییییییییییسم!!!!!!!

مسابقه ماس خوریه؟!!!!!!!

ببین, الان مودب شده رو منو کم کنه!!!!!!!!!!!!!!!!

عینکت تو حلقم جیگر!!!!!!!

عینکشو دزد برد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چی شده عایا؟!این الان کجاست؟!

ای جوووووووووووووووووووووووووووووون مظلوم!!!!!

فحش داد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نه قیافش به این حرفا نمی خوره!!

اووووووووووووووووووووخیییییییی!پلنگه پلنگه پلنگه چش قشنگه!!!!!!!!!!

الان فهمیدین چی شد؟!!!زدیم البوم دوران کودکیش!!!!

زندگی زیباست اگر.................................................؟!

مثل باب بخندی!!!!!

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فک کنم الان جمعست!!!!!!شادی هاتو با مام قسمت کن!!!!!!!!


 

/ 1 نظر / 16 بازدید
الناز

ای جووووووووووونم [لبخند][قلب]