برای یک...

گاهی چه دلتنگ میشویم
برای یک مواظب خودت باش
برای یک هستم
برای یک نوازش
برای یک آغوش …


/ 3 نظر / 5 بازدید
بابک

وبلاگت قشنکه آفرین اگه دوست داشتی به منم یه سر بزن http://babak1373.persianblog.ir/مرسی

بابک

وبلاگت قشنکه آفرین اگه دوست داشتی به منم یه سر بزن http://babak1373.persianblog.ir/مرسی

شیدا

همین گاهی هاس که ادم رو نابود میکنه دیگه