...................

کاش میفهمیدی

اونی که برای به دست آوردن محبت تو

حاضره تنش رو در اختیارت بذاره
...

فاحشه نیست

و اونی که بخاطر به دنبال خودش کشوندن تو

تنش رو ازت میدزده

باکره نیست...

من به فاحشه بودن ذهن زنان باکره

و باکره بودن ذهن زنان فاحشه ایمان دارم

دکتر شریعتی
/ 2 نظر / 6 بازدید
شیدا

منم همینطور اون اولیه از احمقی و عاشقی زیاد چنین کاری میکنه

شیدا

آره. اما بقیه جور دیگه ای برداشت میکنن.از سادگی ادم استفاده میکنن. لعنت به این ادما