/ 6 نظر / 7 بازدید
عسل

وااااااای عالی بود کلی خندیدم ممنون عزیزم[قهقهه] مخصوصا اون موتوریه[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

عسل

یکی میگفت :باید از کنار مشکلات زندگی با سرعت عبور کنی و بگی مییییگ میییییگ!!! اما انگار نمیدونست مشکلات نشستن رومون و میگن: انگوررررررری، انگوررررررری!![خنده]

عسل

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ مخاطب خاصش ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺦ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻋﺸﻘﻢ! ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺸﻘﻢ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺐ ﮐﻦ، ﺍﻻﻥ ﮐﺎﭘﺸﻨﺘﻮ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻡ..

عسل

پسره به دوست دخترش زنگ میزنه میگه کجایی؟ دختره میگه با بابام با ماشین bmwاش میریم از بانک پول بگیریم واسم ماشین بخره! تو کجایی عزیزم؟ کاری داشتی عزیزم؟ پسر :تو همین اتوبوسی که هستی پشت سرت نگاه کن میخواستم بگم پول بلیتت رو خودت میدی یا من حساب کنم؟

عسل

تو این دُنیــآ یه نفـره که لبخنده همه آدمــآرُ میخوآد اونم عکـاسه که پولشو میگیره میره : |