قلبم به احترام تو سکوت میکند گلم....

 آرزو دارم فقط یکبار سرت را روی سینه ام بگذاری

تا تپش نامنظم قلبم را احساس کنی

ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد . . .

/ 2 نظر / 8 بازدید
سمینا

سلام وبتون زیباست ...دوست داشتیدازگالری من دیدن کنیدونظرتون روبگذارید