این عادلانه نیست!

این عادلانه نیست!


گاهی در شعرهایم مجبورم


زیبایی تو را


در آغوش بیگانه ای تصور کنم


افسوس که تو همچنان زیبایی،


حتی وقتی


سهم من نیستی!

/ 6 نظر / 4 بازدید
کلبه شعر

بالمس خیالت-خانه پرازنورمی شود-سالهاگذشت-تازه فهمیدم-خورشیدهم-به احترام توبلندمی شود

فاطمه سرایی

چقدر زیبا بود... ممنون عزیزم منم لینکتون کردم. امتحانات تموم بشه میام به همه سر میزنم. الان کلی برگه ی صحیح نکرده دارم.

حریم جزیره عشق (islandlove)

برای خود مـــ ـــــ ــــردی شده ام بــ ـــ ــی صدا گریه می کنم این روز ها در سکوتی سخـ ــــ ـــ ـت... ای دنیــ ـــ ــــ ـا مواظبم باش؛ قلبم هنــ ــــ ــ ـوز دختــ ــــ ـــ ـرانه می تپد...

عسل

تـــو رو با هـــر پکی که به سیگــار می زنم فـــراموش میكنم و تـــو می شوی بهــانه م برای روشــن کردن سیگــارهای دیگه..

عسل

آینه از دست باربران افتاد و چهره تو که در آینه جا مانده بود تکه تکه شد چشمت را دختر همسایه برداشت و فرار کرد... ما در اثاث کشی تو را از دست دادیم!