انصاف نیست...

می آیی . . . می روی . . . و فقط یک سلام

و گاهی یک خداحافظی . . . نه . . .
این انصاف نیست

من و یک دنیا عشق . . . تو و یک دنیا بی تفاوتی

نه واقعا انصاف نیست....خدااااااااااااااااااااااا

/ 2 نظر / 72 بازدید
saeed

[گل][گل] دوره دوره نامردیه... نامرد نباشی انگار نیستی. باید سفر کنم... باید...