گذشت.....

بچه که بودیم جاده ها خراب بود!

نیمکت مدرسه ها خراب بود!

شیرای آب خراب بود!

زنگای در خونه ها خراب بود!

ولی...

آدما سالم بودن!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
عظیمی

[لبخند]سلام وبلاگ خوبی داری چیزی که تو وبلاگت نظر من راجلب کرد شیطنت بانمکی بود که درجملات وتصاویر دو کودکی که درابتدای وبلاگت گذاشته بودی هرلحظه انتظاریک کاربانمکی ازآنها داری موفق باشید.