این است...اوج تنهایی هایم...

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯾﯿﻢ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺝ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺴﺖ..

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد - Mohammad

سلام خوبی عارفه جان؟ اوهوم مینه انسان یعنی همین یعنی با غم و تنهائی اجین بودن شادابی از آن توست[گل]

حریم جزیره عشق

گاهی باید نبخشید... کسی را که بارها او را بخشیده ای... و نفهمید... تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد... گاهی نباید صبر کرد، باید رها کرد و رفت. تا بدانند که اگر ماندی "رفتن" را بلد بوده ای...

شیدا

واقعا هم اوج تنهاییه .قبول دارم